You are here: Home » web_cat » Aranżacja wnętrz w biznesie » Dlaczego dochody spółki nie mówią o jej rzeczywistej sytuacji finansowej?

Dlaczego dochody spółki nie mówią o jej rzeczywistej sytuacji finansowej?

Każdy przedsiębiorca chce, żeby obroty w jego firmie były jak największe. Hipotetycznie przedmiot biorąc nie odzwierciedlają one prawdziwej sytuacji materialnej spółki, gdyż nie biorą pod uwagę wszystkich kosztów prowadzenia działalności.

Mogą być nimi opłaty za energię elektryczną lub inne media, a także np. wypłaty dla członków personelu.
budynek szkoły

Źródło: flickr.com
Analogicznie w ekonomii ta sprawa odnosi się do tego typu pojęcia jak przychody, gdyż są to uzyskane lub przynależne wpływy w ramach prowadzonej działalności. Mogłaby być ona przeprowadzana osobiście czy na podstawie stosunku służbowego. Zazwyczaj terminem tym nazywamy sumaryczną wartość sprzedaży majątku, produktów oraz usług netto w pewnym okresie rozliczeniowym. Może być nim przykładowo tydzień, miesiąc lub rok rozliczeniowy. Ponadto przychody to nie tylko powiększenie papierów wartościowych takiego podmiotu, lecz też zmniejszenie jego zobowiązań. Przeważnie jest to kombinacja powyższych okoliczności.

Jeżeli ten tekst okazał się dla Ciebie ciekawy, nie czekaj i przeczytaj szczegóły w treści (https://www.lubin-adwokat.pl/odszkodowania) – zobaczysz jeszcze bardziej szczegółowe dane.

Należy również pamiętać, że przychodem mogłyby być określone np. zmiany kursów walut czy też przyrost wartości aktywów na giełdzie. Zyskami są także odsetki pozyskiwane przez biznesmena z udzielanych pożyczek czy papierów dłużnych.

W języku kolokwialnym termin przychodu oraz dochodu są używane zamiennie, ale jest to duży błąd, gdyż dochody są to przychody pomniejszone o koszty jego uzyskania.

Są nimi koszty poniesione w celu nabywania wpływu, jego utrzymywania i ochrony jego pochodzenia. Powinny być one jednak związane z prowadzoną działalnością. Ponadto nie wszystkie ponoszone przez przedsiębiorcę powiązane z działalnością koszty są traktowane jak koszt podatkowy.