You are here: Home » web_cat » Mieszkaj komfortowo i oszczędnie » Jakimi sposobami można zadbać o zwiększenie oszczędzania ciepła w budynkach wielorodzinnych.

Jakimi sposobami można zadbać o zwiększenie oszczędzania ciepła w budynkach wielorodzinnych.

Osoby które mają swój własny dom wiedzą bardzo dobrze, jak dużo ich wynosi ogrzewanie, lecz nieco odmiennie będzie w przypadku mieszkańców wielorodzinnych budynków. Oni najczęściej tę opłatę mają ukrytą w opłatach czynszowych, i wiele osób nawet nie wie dokładnie, na jakim poziomie będzie się ona kształtować. Poza tym jeżeli opłata wyliczana będzie na podstawie wielkości lokalu, a nie faktycznego zużycia, to praktycznie wcale zachęcać to nie będzie do tego, żeby chociaż trochę kontrolować to, co się dzieje z ogrzewaniem w domu. Lecz w ostatnim czasie kładzie się coraz większy nacisk na to, żeby uporządkować te kwestie, szczególnie jeśli chodzi o dokładniejsze rozliczenia mieszkańców. W sytuacji, gdy będzie się płacić od powierzchni mieszkania, to osoby mające większe lokale ponoszą dużo większe koszty, pomimo że często zużywają znacznie mniej ciepła. Poza tym taka forma opłat w żadnym wypadku nie motywuje do tego, aby ciepło oszczędzać, bo przecież nikomu nie będzie na tym zależeć, skoro nic z tego nie będzie miał.

malowidło - dom

Autor: Connie Ma
Źródło: http://www.flickr.com
Z tego też powodu w budynkach wielorodzinnych coraz częściej wykorzystuje się najróżniejsze czujniki służące do rzeczywistego wyznaczania zużytej energii cieplnej. Jeżeli chce się dokładnie wiedzieć, ile ciepła było wykorzystane przez dany lokal, to konieczne do zastosowania będą ciepłomierze (BMETERS POLSKA SP. Z O.O.). Jeszcze całkiem niedawno z miernikami tymi było wiele kłopotów, ponieważ ze względu na sposób pomiarów dawały czasem zafałszowane wyniki. Jednak w ostatnich latach stosuje się nowoczesne ciepłomierze elektroniczne, które mają poza dokładną rejestracją pobranego ciepła także dużo innych przydatnych funkcjonalności. Jeśli z jakiś powodów nie będzie możliwości na dokładne zmierzenie zużycia energii w danych lokalach, lecz chciałoby się wiedzieć, jaki jest udział tego zużycia, to stosuje się inne urządzenia.

W takich sytuacjach najczęściej wykorzystywane są podzielniki kosztów ogrzewania – ile kosztują podzielniki kosztów ogrzewania. Nie są to liczniki ciepła, tak więc nie muszą przechodzić całej procedury legalizacyjnej, a jedynie pozwalają na oszacowanie, ile które mieszkanie zużywa energii.