You are here: Home » web_cat » Aranżacja wnętrz w biznesie » Sprawdzanie kandydata na współpracownika w firmie

Sprawdzanie kandydata na współpracownika w firmie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało plan nowelizacji, który ma włączać zmiany dotyczące umowy o pracę zawartej na czas próbny. Podpisanie umowy na próbę jest wygodne przede wszystkim dla pracodawcy, który ma możliwość zweryfikować użyteczność kandydata do późniejszej profesji, ale także dla pracownika. On też będzie miał możliwość dostrzec, czy pełnione funkcje mu odpowiadają i postanowić, czy pragnie być zatrudniony właśnie w owej jednostce. Sprawdzanie pretendenta na pracownika nie może trwać w nieskończoność. Taka umowa powinna być podpisana na maksymalnie 3 miesiące. Jeśli pracodawca chce, może ten czas skrócić, ale nie wydłużyć.

Praca na okres próbny

Autor: Open Knowledge Foundation Deutschland
Źródło: http://www.flickr.com
Dotychczas umowa o pracę na okres próbny nie znajdowała się w katalogu umów o pracę, tylko tworzyła możność zawarcia takiej formy stosunku pracy przed nawiązaniem umowy na czas wyznaczony, nieokreślony, bądź na czas przeprowadzania wyznaczonej pracy.

Znajdujące się w tym miejscu informacje są dla Ciebie zbyt skąpe? Jeśli tak, to wejdź na stronę kalkulator umowa zlecenie brutto netto, na której zgłębisz podobne zagadnienia.

Ta zmiana powoduje, iż umowę na czas próbny należy traktować na równi z różnymi gatunkami umów o pracę. Równocześnie nie nakłada to na chlebodawcę obowiązku zawierania w pierwszej kolejności umowy o pracę na okres próbny. Nadal pracodawca i zatrudniony mają prawo wybierać, która z umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ostateczne-wezwanie-do-zaplaty-wzor-z-omowieniem) zostanie zawarta. Skutkiem takiej zmiany jest także przekształcenie zapisu dotyczącego wypowiadania umów, zgodnie z którym każda ze stron będzie upoważniona do rozwiązania jednej z w/w umów o pracę za wypowiedzeniem.

Podejmując posadę w firmie, podpisujemy rozmaite umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, o dzieło. Większość ludzi ma świadomość, że z dniem podpisywania umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek rozpocząć obliczać i odprowadzać składki ZUS . Jednak mało osób wie jakie dosłownie i w jakiej wysokości składki winny być opłacane, a jeszcze mniejsza liczba pracujących posiada świadomość, że są sytuacje, w których nawet umowa o dzieło rodzi zobowiązania płatnicze wobec ZUS. Składki obowiązkowe, które pracodawca powinien odprowadzać w imieniu pracujących, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ZUS składka zdrowotna . Ich wielkość obliczana jest na bazie gaż brutto i jest opłacana w części przez pracodawcę, a w części przez pracownika. Składki obliczane są na podstawie współczynników.