You are here: Home » web_cat » Materiały wykończeniowe » Utwardzanie gruntów z pomocą machin

Utwardzanie gruntów z pomocą machin

Najprostszym i zarazem najtańszym sposobem zagęszczania gruntów jest ich mechaniczne zagęszczanie. Ten wariant wzmacniania gruntów zapewnia najlepsze wyniki w gruntach spoistych.

budowa drogi

Autor: Zakład Usług Inżynierskich APEKS
Źródło: Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o.
Mało trwałe efekty daje, jeśli idzie o grunty sypkie. Do utwardzania gruntów stosuje się maszyn o działaniu: ubijającym (przykładowo płyty wolnospadowe, ubijaki mechaniczne, skoczki), ugniatającym (dla przykładu walce gładkie, okołkowane, ogumione samojezdne lub też przyczepne o różnych masach), wibrującym (dla przykładu walce wibracyjne, płyty). Dla wzmacniania gruntów zwartych rekomenduje się zastosowanie ciężkich cylindrów o działaniu statycznym. Wałkowanie powinno odbyć się podczas wilgotności gruntu bliskiej optymalnej, kolejnymi warstwami. Namawiamy do lektury – odnośnik – ciekawa strona.

Najlepiej ubija się podłoża gliniasto – piaszczyste, trudniej natomiast gliniaste. Przy zagęszczaniu gruntów sypkich najodpowiedniejsze efekty daje używanie walców wibrujących. Wzmacniany grunt powinien mieć wilgotność optymalną. Jeżeli jest zbyt suchy to należy go zwilżyć a jeśli jest za bardzo wilgotny, wtenczas osuszyć grunt. Zagęszczanie podłoży sypkich i mających uziarnienie drobne i równoziarniste nie powinno być przeprowadzane, bowiem nie daje spodziewanych wyników z przyczyny mizernego klinowania się ziaren.

Izolacji poziomej ściany

Autor: SOLBET
Źródło: SOLBET
Machiny wykorzystywane do zagęszczania gruntu to: walce samojezdne i przyczepne. W zależności od działania walce możemy podzielić na: statyczne, udarowe, wibracyjne, zaś walce przyczepna i samojezdne możemy spotkać w rodzajach: statyczne gładkie, statyczne specjalne oraz okołkowane, udarowe, wibracyjne, kołowe ogumione. Kiedy idzie o walce statyczne gładkie, należyte efekty osiąga się dla podkładów luźnych. Z kolei walce okołkowane – one podobnie jak walce wielokołkowe, dobrze ubijają podłoża nie zbite i gruboziarniste. Walce ogumione są częstokroć stosowane do gęstnienia wszystkich typów podkładów, za odstępstwem piasków równouziarnionych.

Jeżeli w zamieszczonym tu wpisie nie ma interesującej Cię informacji, to kliknij ten link i zobacz sam (https://www.eremit.pl/otoczaki/) inny tego typu materiał.

Więcej informacji – stabilizacja podłoża – odnośnik do serwisu lidera w branży sondowań i badań gruntu.

Walce wibracyjne przydają się do wzmacniania gruntów wszelkiego typu, przede wszystkim podłoży o sporym kącie tarcia wewnętrznego, których nie możemy zagęścić innymi maszynami. Ubijarki i ubijaki, to również maszyny przeznaczone do ubijania gruntu. Ze względu na rodzaj napędu możemy podzielić je na: pneumatyczne, elektryczne i spalinowe.