You are here: Home » web_cat » Mieszkaj komfortowo i oszczędnie » Warto przekonać się jakie wartości zastosowania ochronników przeciwprzepięciowych

Warto przekonać się jakie wartości zastosowania ochronników przeciwprzepięciowych

Wymóg stopniowania ochronników przeciwprzepięciowych w instalacji elektrycznej wymusza zastosowanie ochronników odmiennych klas. Istnieją trzy grupy ochronników które zabezpieczają przed wahaniami pochodzenia burzowego i łączeniowego mogącymi wystąpić w sieci zasilającej gmach. Kupując odpowiedni ogranicznik przepięć powinno się wziąć pod uwagę optymalne napięcie stałej pracy między drutem fazowym i neutralnym. Istotny jest układ sieci, oraz wytrzymałość udarowa związana z udarami prądowymi, które wywodzą się od wyładowań atmosferycznych.

słup wysokiego napięcia

Autor: zeevveez
Źródło: http://www.flickr.com
Ochronnik przeciwprzepięciowy w razie potrzeby pewnie przejmie falę przepięciową i odwiedzie prąd przepięciowy do uziemienia, a nie do instalacji – sprawdź tu. Zabezpieczy nie tylko przed przepięciami podczas burzy, ale również łączeniowymi, jakie mogą wystąpić w sieci zasilającej. Zaletą stosowania ochronników jest kompaktowa konstrukcja i prostota montażu. W rozdzielnicy zajmują niedużą ilość miejsca, co w wypadku domów jednorodzinnych ma ważne znaczenie.

Ważny jest również fakt, że zastosowanie takiego wyrobu nie ma limitów, co do prowadzenia stosownych odległości pomiędzy indywidualnymi stopniami – sprawdź ograniczniki pod tym adresem. Wszystkie zalety, oraz parametry techniczne sprawiają, że ochronnik jest bardzo dobrym urządzeniem określonym do budownictwa jedno i wielorodzinnego.

Gdy chcesz sprawdzić więcej, poznaj ten link (http://instalacjefotowoltaiczne.com/falowniki-fotowoltaiczne/) na opisany zagadnienie. Wskażemy Ci ciekawe informacje!

Wewnętrzna asekuracja przeciwprzepięciowa polega na wykonaniu spojenia punktu neutralnego rozdzielnicy elektrycznej, metalowych osłonek kabli, metalowych przewodów wchodzących do obiektu, dodatkowych połączeń wyrównawczych i uziemienia z kluczową szyną ekwipotencjalną.

W celu ochrony narzędzi elektrycznych wrażliwych na przepięcia spowodowane uderzeniem pioruna niezbędna jest wewnętrzna asekuracja przeciwprzepięciowa. Instalacja elektryczna będzie pewna, jeżeli w skrzynce elektrycznej umieścimy ochronnik przeciwprzepięciowy i wskazówki uszkodzenia, jakie uwidocznią konieczność zamiany ochronnika. Ograniczniki winny być poddawane okresowej inspekcji co najmniej raz w roku, natomiast kolejne sprawdzenie należy wykonać po wystąpieniu uderzenia piorunu w obiekt. Dobór i przeprowadzenie detali ochrony odgromowej, tak jak zewnętrznej, jak i wewnętrznej trzeba zlecić elektrykowi.